ਸ਼ਾਂਤੀ……… ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਰਸਾ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਧੜਕਦੇ ਦਿਲਾਂ ’ਚ
ਫਰਕਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ’ਚ
ਸਹਿਕਦੇ ਜ਼ਜ਼ਬਾਤਾਂ ’ਚ
ਉਬਲਦੇ ਖ਼ਿਆਲਾਤਾਂ ’ਚ
ਪੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ’ਚ
ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ
ਡਰ ਤੇ ਖ਼ੌਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖ਼ਾਂ ’ਚ
ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਬੋਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ’ਚ
ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਚ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚ
ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ’ਚ
ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ’ਚ
ਹੱਕ ਦੇ ਯੁੱਧ ’ਚ
ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
****

No comments: