ਆਪੇ ਉਗਾ ਨ ਤੋੜੀਂ.......... ਗ਼ਜ਼ਲ / ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ


ਆਪੇ  ਉਗਾ  ਨ  ਤੋੜੀਂ,  ਬੇਦਰਦ  ਬਣ ਕੇ  ਮਾਲੀ
ਵਿਛੜਣ  ਦੀ  ਪੀੜ  ਕੀਕਣ,  ਦੱਸੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਡਾਲੀ।

ਐ  ਵਕਤ  ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਸੱਜਣ  ਮਿਰਾ  ਜਗਾ ਨਾ
ਮੁਖੜਾ  ਨਿਹਾਰ  ਲਾਂ  ਮੈਂ,  ਥੋੜਾ  ਉਡੀਕ  ਹਾਲੀ।

ਯਾਦਾਂ  ਦੇ  ਨਕਸ਼  ਡੂੰਘੇ, ਸਮਿਆਂ  ਨੇ ਕੀ  ਮਿਟਾਣੇ
ਨੈਣਾਂ  ਦੇ  ਨੀਰ  ਤਾਰੂ,   ਹੋਣੇ  ਕਦੀ  ਨ  ਖਾਲੀ।ਵਾਂਗੂੰ   ਹਵਾ   ਦੇ   ਉੱਡਾਂ,  ਲਾ  ਖੰਭ  ਚੇਤਨਾ  ਦੇ
ਨ੍ਹੇਰਾ  ਮਿਟਾਕੇ  ਆਵੇ, ਜੀਕਣ  ਸੁਬਹ  ਦੀ  ਲਾਲੀ।

ਮੌਸਮ  ਨਾ  ਕੈਦ   ਕੀਤੇ,  ਜਾਂਦੇ   ਕਿਸੇ   ਬਹਾਨੇ
ਵਰ੍ਹਕੇ  ਹੀ  ਚੈਣ  ਲੈਸੀ, ਆਈ  ਘਟਾ  ਜੋ ਕਾਲੀ।

***

No comments: