ਯੂ.ਕੇ. ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਰਤਨ ਰੀਹਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ" ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝ 'ਤੇ...

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਠਕ ਵੀਰੋ !

ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਨਿਵਾਸੀ ਡਾ. ਰਤਨ ਰੀਹਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ "ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ" ।
ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਡਾ. ਰਤਨ ਰੀਹਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ।

ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਪੜਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਬਟਨ "ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ - ਡਾ. ਰਤਨ ਰੀਹਲ" 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ।
ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਲਾਟੀ

No comments: