ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ.......... ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ


ਇਸ ਰੰਗਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁ੍ਰੂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ 
ਆਪ ਦਾ ਵੀਰ 
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ

No comments: