ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ.......... ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ’ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ । ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ । ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕੀਹਦਾ ਜੋਰ ਭਰਾਵਾ ? ਮੇਰਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਮੁੰਡਾ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ । ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ।


ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ

ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ‘ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ’ 
ਹਾਂਗਕਾਂਗ


No comments: