24ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਜ਼, ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ


ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਐਲਨਬਾਈ ਗਾਰਡਨ, ਐਡੀਲੇਡ (ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਵਿਖੇ 24ਵੀਆਂ ਸਿੱਖ ਗੇਮਜ਼, ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਹਾਂਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਸਦੀ ਹੂ ਬ ਹੂ ਕਾਪੀ ਇੱਥੇ ਛਾਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਜੁਆਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ । ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

                                    *****


ARTICLE BY PRABHJOT SINGH SANDHU IN THE “ PUNJAB EXPRESS” DATE 1.3.2011.
ARTICLE HEADING: “ADELAIDE SIKH GAMES AND TRAGEDY OF PUNJABI LANGUAGE”

BACKGOUND TO THE REPLY BY MAHANBIR SINGH GREWAL DATED 20.3.2011.

On  Thursday the 10th. March 2011, I received a phone call from my friend who is well versed in
Punjabi and reads all the Punjabi Newspapers in Australia regularly. He informed me that there was an article in the recent Punjab Express Newspaper, written by a  Prabhjot  Singh  Sandhu that I should read as the article had mentioned my name in the article and IT also concerned the 24th. Australian Sikh Games which are due to be held in Adelaide from 22.4.2011 to 24.4.2011.

I thanked him for the information and started to search for a copy of the Punjab Express Newspaper. As I could not readily locate a copy in Adelaide, I phoned another friend interstate to email me a copy of the article in question,  which I received at about 6 pm on Thursday 10th. March 2011.

I must confess from the very start that I am not an avid reader of Punjabi Newspapers but do glance at the Headlines of any Punjabi Newspaper that comes my way. I left Punjab in 1953 and my command of Punjabi is of that era as I migrated to Malaya – now Malaysia – and then came to Australia in 1980. However in Malaysia I did have a Distinction in my Punjabi  paper at School Certificate level in 1956.

However there are a lot of new Punjabi words and meanings since 1953 and hence my present  difficulty.

Anyway I read the article diligently that night and now wish to respond to both Prabhjot & Rajwant – Editor of Punjab Express – as I presume that this article would not have been printed without approval from Rajwant.

Prabhjot has raised the following points in this article:-

1.   Adelaide Sikh Games & Tragedy of Punjabi Language
2.   Banning of Punjabi Newspapers in Gurdwaras  Craigeburn & Minto.
3.    But more stress at the Adelaide Sikh Games as Punjabi is made a “Step Mother”
4.   Wrong spellings of the Guru Nanak’s Message of KIRT KARO, NAAM JAPO, WAND AND CHHAKO AND BHANA MANNO. In Hindi etc
5.   GURMUKHI LINK IN THE ANSSACC WEBSITE MISSING.
6.  PUNJABI IS WIDOWED – SHOULD HAVE GOT PANDIT FOR “CREMEATION” OF PUNJABI
7.  NO INFORMATION OF THE GAMES AVAILABLE.
8.  NOT ABLE TO FIND ACCOMODATION IN ADELAIDE FOR THE GAMES
9.   6 PUNJABI NEWSPAPERS IN AUSTRALIA -  NOT USING “ FREE PRINTING OFFER “SERVICE
10. “RUDE LANGUAGE”  BY OFFICIALS OF GAMES WHEN QUESTIONED ABOUT THE GAMES.
11.   IT IS NOT TOO LATE TO CORRECT THE DAMAGE

DEAR PUNJABI READERS OF NEWSPAPERS – ALL AROUND THE WORLD HAVING READ THE ABOVE ARTICLE, MY FIRST INSTINCT WAS TO RING BOTH PRABHJOT AND RAJWANT & THANK THEM FOR POINTING OUT THE MISTAKES IN THE HINDI FONTS – AS I CANNOT READ HINDI AT ALL -   AND INFORM THEM THAT MY WEB DESIGNER WAS WAITING TO OBTAIN PUNJABI FONTS AND ADD GURU NANAK’S MESSAGEIN PUNJABI & THAT  IT WAS NOT A DELIBERATE ATTEMT TO DOWNGRADE PUNJABI,WHICH IS MY MOTHERTONGUE AS WELL - ALTHOUGH A BIT ROUGH AND RUSTY COMPARED TO THE MODERN DAY PUNJABI.

HOWEVER AS I READ MORE THE REST OF THE ARTICLE, I BEGAN TO REALISE THAT THE INTENT OF THIS ARTICLE WAS NOT JUST TO POINT TO AN ERROR IN HINDI SPELLINGS BUT IT HAD MORE AND MORE A DIFFERENT SLANT  AND SOME STATEMENTS VERY DUBVIOUS AND BORDERING ON  DEVIOUS.

HENCE MY REPLY NEEDED TO BE MORE   APPROPRIATE AND POINTED AS READERS OF NEWSPAPERS IN PUNJABI WILL OTHERWISE NOT BE WELL INFORMED ABOUT THE DUBVIOUS REALITY OF THE ARTICLE.

I WILL START BY DEFINING A FEW FACTS FOR THE READERS TO PONDER & PERHAPS JOIN IN MY THINKING  AS WELL.

MSG REPLY TO THE ARTICLE BY PRABHJOT SINGH SANDHU & PUBLISHED BY RAJWANT SINGH AS EDITOR OF PUNJAB EXPRESS NEWS PAPER ON 1.3.2011.

THERE ARE 3 QUESTIONS WHICH NEED CLARIFICATION IN ORDER TO ADDRESS THIS ARTICLE PROPERLY. HENCE MY REPLY WILL BE IN 3 PARTS AND A FINAL SUMMARY TO COMPLETE MY REPLY TO PRABHJOT & RAJWANT.

1.  WHAT IS THE PURPOSE OF A WEBSITE - TO INFORM FACTS ABOUT THE PRODUCT OR EVENT.

2.   WHAT ARE THE DUTIES OF A GOOD NEWSPAPER – TO CIRCULATE THE ABOVE FACTS TO THE READERS AT LARGE

3.   WHAT ARE THE QUALITIES OF GOOD  WRITER -  FACTS, FACTS  & MORE FACTS
LET US FIRST EXAMINE THE ADELAIDE SIKH GAMES WEBSITE AND YOU WILL FIND THE FOLLOWING HEADINGS OF THE NEWS & THE DATES OF POSTING  ABOUT THE SIKH GAMES IN ADELAIDE.

NEWS ITEMS ON THE WEBSITE OF THE ADELAIDE GAMES.

1.                   DIVALI SIKH GAMES DINNER                                                        POSTED ON 30.9.2010
2.                   24 TH ANNUAL SIKH GAMES                                                         POSTED ON 7.10.2010
3.                   2011 SIKH GAMES WEBSITE LAUNCHED                                     POSTED ON 4.11.2010
4.                   GAMES ENTRY FORMS                                                                     POSTED ON 14.11.2010
5.                    MAIN PROGRAMS FOR 2011 SIKH GAMES IN ADELAIDE         POSTED ON 25.11.2010
6.                   GAMES MOTEL FOR 2011 SIKH GAMES IN ADELAIDE               POSTED ON 25.11.2010
7.                   POOL FOR TEAM SPORTS                                                               POSTED ON 1.12.2010
8.                  GOLF NEWS STABLEFORD                                                              POSTED ON 10.12.2010
9.                    MERRY CHRISTMAS & NEW YEAR                                         POSTED ON 24.12.2011
10.                GARBLED MESSAGES ENQUIRIES                                                POSTED ON 25.12.2010
11.                TENNIS IS IN FOR 2011 GAMES                                                     POSTED ON 26.1.2010
12.                MORE ACCOMODATION FOR THE ADELAIDE GAMES             POSTED ON 27.12.2010
13.                MORE ACCOMODATION FOR THE ADELAIDE GAMES             POSTED ON 27.12.2010
14.                BADMINTON & TABLE TENNIS                                              POSTED ON 9.1.2011
15.                NON – SIKH RULE FOR 2011 GAMES                                             POSTED ON 4.2.2011
16.                BASKETBALL FOR GAMES IN ADELAIDE                                     POSTED ON 11.2.2011
17.                GOLF & INDIVIDUAL SPORTS REGISTRATION FORM        POSTED ON 14.2.2011
18.                SIKH FORUM 2011                                                                             POSTED ON 26.2.2011
19.                EARLY BIRD ANNUAL DINNER TICKETS                                      POSTED ON 10.3.2011.

FURTHER EXAMINATION OF THE WEBSITE WILL SHOW LINKS AS FOLLOWS:-

1.               HOME
2.               SPORTS & RULES
3.               NEWS
4.               OUR SPONSORS
5.               ORGANIZATION
6.               GALLERY
7.               ACCOMODATIONS
8.               LINKS
9.               CONTACT
10.           REGISTER NOW
11            ENQUIRY

MAY I END THE FIRST PART OF MY REPLY BY ASKING READERS OF PUNJABI NEWS PAPERS TO LOOK AT THE ADELAIDE GAMES WEBSITE A LITTLE CLOSELY AND EVALUTE THE ARTICLE BY PRABHJOT SINGH SANDHU  & PRINTED BY RAJWANT SINGH,  EDITOR 0F PUNJAB EXPRESS & DATED 1.3.2011.

MAHANBIR SINGH GREWAL
GURU NANAK SOCIETY OF AUSTRALIA. ADELAIDE.
20.3.2011.

No comments: