ਪ੍ਰੇਮ ਵੀਰ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ.......... ਸ਼ੈਲੀ ਅਰੋੜਾ



ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ,  ਇਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ... ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ... ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ... ਰੱਬ ਮੇਹਰ ਕਰੇ...!!



ਸ਼ੈਲੀ ਅਰੋੜਾ

No comments: