ਪ੍ਰੇਮ ਓਏ ! ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ

ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਲਕਦਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੇਵਲ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ | ਮੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ।


ਰਿਸ਼ੀ ਗੁਲਾਟੀ
+91 98722 22722
+61 433 442 722

Post a Comment