ਅੰਤਰ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਸਿ਼ਵਚਰਨ

ਕੀਜ ਅੰਤਰ ਹੈ
ਬਿਜੜੇ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ
ਤੇ
ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਪਏ ਆਰਟਪੀਸ 'ਚ
ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ

ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਾ
ਤੇ
ਦੂਜਾ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਦਾ....

ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ
ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਆਦਮੀ 'ਚ
ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਝੁੰਡ 'ਚ
ਤੇ
ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ
'ਸਭਿਅਕ' ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ
ਇਕੱਲਤਾ 'ਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ...

No comments: