ਮਕਬੂਲੀਅਤ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ

ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ
ਕਈ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ
ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖ
ਮਿਲ ਜਾਏ ਮਕਬੂ਼ਲੀਅਤ
ਤੰਗ -ਨਜ਼ਰੀ ਦੀ

ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
ਕੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਆਖ
ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰ
ਜੀਣ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ
ਕੌਣ ਫਿਰ
ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਲਈ
ਝੋਲ ਚੁੱਕੇ
ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ...????

1 comment:

Unknown said...

nothingelse bt FANTASTIC..!!