ਸਾਕੀਆ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ.......... ਗ਼ਜ਼ਲ / ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲ

ਸਾਕੀਆ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਜੋ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਪੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਬੋਝ ਗ਼ਮ ਦਾ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਜਾਮ ਇਕ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਹੁਰਾਂ

ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਤੌਬਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਿਹਾ
ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ

ਆਪ ਸੀ ਮੈਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਢਲ਼ੇ
ਸ਼ੈਖ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆੜਾ ਹੋ ਗਿਆ


No comments: