ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ.......... ਗ਼ਜ਼ਲ / ਤਰੈਲੋਚਨ ਲੋਚੀ

ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਹਲ ਪਲ ਡਰੇ
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮਸਖਰੇ


ਮੈਂ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ
ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਇਹ ਅੱਜ ਕਲ ਡਰੇ

ਨਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਗਾਇਕੀ ਕਰੀ
ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪਾਣੀ ਤਰੇ

ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜੇ
ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਉਕਾ ਭਰੇ

ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਪਰਤਦੇ ਨੇ ਹੋ ਉਦਾਸ
ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਲੋਚੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਰੇ

No comments: