ਜੇ……… ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਸਤਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ

ਜੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ
ਮੈਂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ

ਜੇ ਪਿਆਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ
ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਚੁਨਣਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੋ ਵਰਗਾ

ਜੇ ਪਿਆਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ
ਮੈਂ ਲੋਕ ਗੀਤ ਚੁਨਣਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਰਗਾ

ਜੇ ਪਿਆਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਨਣਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਵਰਗਾ

****


No comments: