ਅਹਿਸਾਸ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਇੰਦਰਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ


ਪਤਾ ਹੈ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਂਉ
ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦਿਲ
ਕੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ?
ਇਕੱਠੇ
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ
ਤਨਹਾ ਤਨਹਾ
ਨਾਲ ਨਾਲ
………ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ
ਪਾਣੀ
ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਅਹਿਸਾਸ
ਜੋੜੀ ਰੱਖੇਗਾ
ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
…………

ਆ ਸਿਰਜੀਏ
ਰਿਸ਼ਤਾ
ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ
ਰੀਸ ਕਰੀਏ
ਨਦੀ ਦੀ

****