ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆ ਧੜਕਣਾਂ ਦੀ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਸ਼ੈਲੀ ਅਰੋੜਾ

ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ
ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਜਰ ਆਇਆ,

ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਰੋਏ ਤੇਰੇ ਬਦਨ ਦੇ, ਬਹੁਤ
ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ
ਮਖਮਲ ਵਾਂਗ,

ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਜੋ ਤੇਜ ਨਾਲ
ਭਰਪੂਰ ਏ, ਪੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਵੇਂ ਜੋ ਚਮਕਦਾ ਏ
ਵਾਂਗ ਸੋਨੇ ਦੇ,

ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆ ਘਟਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ
ਧੜਕਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ
ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ,

ਦੇਖਿਆ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ,
ਖਰੋਚਾਂ ਨੂੰ,
ਜੋ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਛੋਹ ਨਾਲ
ਤੇਰੇ ਤਾਂਈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ,

ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਨੂੰ ਦਸਿਆ
ਵੀ ਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਦੇ ਨੇਂ,

ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾਂ ਏ ਕਿ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀ, ਹਾਲੇ
ਤਕ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
ਜਾਨਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿ
ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ।।??

ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ
ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਏਂ,
ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਸਮਾਂ ਤਾਂਹੀ ਸਗੋ
ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਜਾਣੂ ਏ।।।
No comments: