ਨਜ਼ਮਾਂ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਅਨਿਲ ਆਦਮ

ਤਲਬ

ਤੇਰੀ ਹੀ ਚੂਲ਼ੀ 'ਚੋਂ
ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਦੀ ਤਲਬ
ਕਿ ਮੈਂ
ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ

ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਗਿਆ.........।

ਰਿਸ਼ਤੇ

ਰਿਸ਼ਤੇ
ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਮੁਹੱਬਤ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ
ਘਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ...........।

No comments: