ਭੁਲੇਖਾ..........ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਤਿਵਾੜੀ

ਜਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ
ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ
ਹਰ ਪਲ ਸਬੰਧ
ਪਲ ਪਲ ਭੁਲੇਖਾ,


ਭੁਲੇਖਾ

ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ,
ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ,
ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦਾ
ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਦਾ
ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਵਿੱਚ
ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ
ਕਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ
ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ
ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ
ਕਦੇ ਗਮ ਦਾ
ਹੱਸਣ ਦਾ
ਜਾਂ ਰੋਣ ਦਾ
ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ
ਜਿਉਣ ਦਾ

ਪਰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ

ਕਿਤੇ ਪਲ ਦਾ
ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਦਾ
ਤੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ
ਅੱਧਵਾਟੇ ਟੁੱਟਦਾ
ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ
ਕੌਝਾ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ
ਇੱਕ ਬਣਾਉਟੀ ਮੂਰਤ ਹੀ


ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ
ਬੱਸ ਭੁਲੇਖਾ
ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ
ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ
ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ
ਜਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ
ਭੁਲੇਖਾ

No comments: