ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ.......... ਗ਼ਜ਼ਲ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਘਣੀਆਂ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਮੇਰਾ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਦ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ
ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਾਂ, ਦਿਲ 'ਚ ਅਪਣੇ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ

ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਕਪਟ-ਛਲ ਸਭ ਸਿਖਾ ਨਾ ਖਾਹਮਖਾਹ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਂ ਨਿਰਛਲ ਪੌਣ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ


ਅਵੱਲੇ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤੂੰ ਇਉਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਕੁਝ ਤਾਂ
ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਐ ਦੋਸਤ! ਅੰਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਮੈਨੂੰ

ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਜੀਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀਵਨ
ਬੁਰੇ ਇਸ ਮੌਸਮਾਂ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਾ ਮੈਨੂੰ

ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਈਂ ਟੁੱਟੀ
ਪਵੇਗਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਖਣਾ ਅਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ