ਦੁਨੀਆਂ.......... ਨਜ਼ਮ/ਕਵਿਤਾ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਤਿਵਾੜੀ

ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਖੇਡ ਨਿਆਰੇ ਨੇ,
ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨੇ,

ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੈ,
ਤਾਕਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ,
ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ,
ਕੋਈ ਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ,
ਇਹ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ,
ਇਹ “ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ” ਸਾਰੇ ਨੇ,
ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੇਵਫਾਈ ਲਈ,
ਅਤੇ ਯਾਰੀ ਯਾਰ-ਮਾਰ ਲਈ,
ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ,
ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ,
ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਇਲ ਹੈ,
ਕੋਈ ਸੱਚ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ,
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਨੇ,
ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੇਰੇ,
ਅਡੰਬਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ,
ਕੋਈ ਸੱਚ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ,
ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਇਹ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ,
ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ।

No comments: