ਦੋ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ.......... ਵਿਅੰਗ / ਅਮਰਜੀਤ ਟਾਂਡਾ (ਡਾ.)

ਓਦਰੋਂ ਗਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣ, ਏਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀ ਨਾ ਆਵੇ -

-ਅਮਲੀਆ ਹਾਅ ਕੀ ਓਏ ਬੀਅ ਬੀਜੀਂ ਬੈਠਾਂ- ਕਦੇ ਮੰਜਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਵਛਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖੱਟ ਖਲਾਰੀ ਆ ਜਿਮੇਂ ਕਿਸੇ ਰੰਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਬਣਾਂ ਹੋਵੇ-ਕਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕਦੇ ਪਾਥੀਆਂ ਖਲਾਰੀ ਰੱਖਦਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ-ਲੈ ਫੜ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰੈਂਗਾ-ਗਜ਼ਰੇਲਾ ਖਾ ----ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ? -ਹੈਸ ਡੱਬੇ ਚ ਆ ਹੋਰ ਜੇਬ ਚ ਪਾਇਆ ਆ ਮੇਰੇ-ਪਤੰਦਰਾ ਨੱਕ ਬੀ ਨਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ--ਆ ਤਾਂ ਜੀ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ-ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਣ-ਬੜੀ ਸੇਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ--ਪਹਿਲਾਂ ਗਜ਼ਰੇਲਾ ਖਾ ਲੈ, ਫੇਰ ਦੇਮੀਂ ਸੀਸਾਂ--ਕਿਉਂ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਉਂ--ਫੇਰ ਤੈਂ ਹੱਸਣਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ--ਚਲੋ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ –-ਹੋਣਾਂ ਕੀਆ ਯਾਰ-ਦਿਲ ਚ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਰੋਜ ਹੀ ਤਾਜਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂਹੀ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਆਇਆ-ਤੇ ਕਿੰਨੋਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ--ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ!-ਓਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ-ਕੰਜਰਾ 20 ਕਿੱਲੋ ਗਾਂਜਰਾਂ –ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ - ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਛਿੱਲਣ ਧੋਣ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਜੂਸ ਕੱਡਣ ਲਈ -5 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬਰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ-ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਜੇਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਨੇੜੇ ਪਏ ਕਿੰਨੋ ਵੀ ਸਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਜੇਹੇ ਹੋਈ ਜਾਣ-ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਕ ਸਖਾਵਾਂ-ਆਖਰ ਗਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ-ਜੂਸ ਕੱਢ 2 ਮੈਂ ਭਾਡੇ ਭਰ ਦਿਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ- ਅਖੇ ਹੈਥੈ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊ ਪੀ ਲਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਉਣਾ ਹੈ-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੂਸ ਪੀ 2 ਆਫਰ ਗਏ , ਗੱਲ ਕੀ ਜਦੋਂ ਰਸੋਈ ਚ ਜਾਵਾਂ ਜੂਸ ਓਨੇ ਦਾ ਹੀ ਓਨਾ-ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਓਦਰੋਂ ਗਾਂਜਰਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣ , ਏਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਲੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸੀ ਨੱਚੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਈ ਪੀਂਦੇ- ਘਰ ਚ ਜੂਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ -ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ-ਗੱਲ ਕੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਗਜ਼ਰੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਕਈ ਕਿੱਲੋ ਗਾਂਜਰਾਂ ਦਾ- ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਜ਼ਰੇਲਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕੌਲੀ 2 ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਰੱਜ ਗਏ-–ਅਖੇ ਦਿੱਲ ਨਈ ਕਰਦਾ-ਭਰ ਜੇਆ ਗਿਆ ਹੈ-ਸਾਮ ਨੂੰ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਖੜੀ 2 ਨੇ ਗਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜੀ ਬਣਾ ਧਰੀ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਬਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਘਰ ਚ ਜੂਸ ਗਜ਼ਰੇਲਾ ਤੇ ਸਬਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆੜੇ ਤੇ ਪੁਆੜ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ-ਥਾਂ 2 ਗਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਭਰਮਾਰ ਦਿਸੇ-ਸੁਪਨੇ ਚ ਵੀ ਗਾਜਰਾਂ, ਮੁਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ-ਨਆਣੇ ਕਹਿਣ -ਅਖੇ ਫੇਰ ਗਾਂਜਰਾਂ। ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸੈਦ ਰੈਤਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ-ਓਹਨੇ ਗਾਂਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੈਤਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ– ਤੇ ਮਗਰ 2 ਚੁਕੀ ਫਿਰੇ-ਨਆਣੇ ਛੱਡ 2 ਦੌੜਨ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਓਹਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਵੇ- ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੌੜ ਪੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਜਰ ਦੀ ਚੀਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗਾਂਜਰਾਂ (4-5 ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ 20 ਕਿੱਲੋ) ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਸੋਚੀਏ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਅਚਾਰ ਪਾ ਦਿਤਾ-ਗੱਲ ਕੀ ਨਿਆਣੇ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ- ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਾਂਜਰਾਂ ਦਾ ਬਿਉਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਫੇਰ ਘਰ ਬੜਾਂਗੇ--ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਡਾਕਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਂਜਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ-ਬੱਖੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ-ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਨਈ ਦੁਖਦੇ-ਪਰ ਖਾਵੇ ਕਿਹੜਾ-ਅਖੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬਜੀ ਵੀ ਗਾਜਰ ਦੀ, ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਗਾਜਰ ਦਾ, ਨਾਲ ਰੈਤਾ ਗਾਜਰ ਦਾ,ਪੀਣ ਲਈ ਜੂਸ ਗਾਜਰ ਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ ਫੇਰ ਗਜਰੇਲਾ-ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਈ--ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਬੀ ਜੂਸ ਗਾਂਜਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਦ ਚ ਗਜ਼ਰੇਲਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ–-ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਬਈ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ--ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ-ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਦ ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਸਾਂ ਅਜੇ 2-3 ਕਿੱਲੋ ਹੀ ਗਾਂਜਰਾਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਹਨ-ਬਥੇਰਾ ਹੋਰ ਜੂਸ ਪੁੱਛ 2 ਪਾਈਏ ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਜਾਣ-ਨਿਆਣੇ ਕੈਣ ਕਿ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਂਜਰਾਂ, ਗਜ਼ਰੇਲੇ ਦਾ ਬਿਜਨਸ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨੇ ਦਿਨ ਘਰ ਨਈ ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ-ਆਂਡ ਗੁਆਂਢ 2-2 ਕਿੱਲੋ ਦਿਤੀਆਂ –ਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਬਈ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਡੀ ਨੇ-ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ-ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਨਜਰ ਵਧੂ, ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ-ਉਹ ਸਾਰੇ ਥੈਂਕੂ 2 ਕਰਨੋ ਨਾ ਹਟਣ- ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਨਈ ਉਹ ਕੈਣ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਓ-ਦਿਲੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆਂ, ਹੁਣ ਗਆਂਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ-ਪਰ ਗਾਂਜਰਾਂ ਫੇਰ ਅਜੇ ਪਈਆਂ ਸਨ-ਫੇਰ ਜੂਸ ਕੱਢ 2 ਕਸਰਾਂ ਕੱਡੀਆਂ-ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਤਾਂਹੀ ਮੁਕਦੀਆਂ- -ਫੇਰ ਕਿਮੇਂ ਮਕਾਈਆਂ ਜੀ ਗਾਂਜਰਾਂ --ਮਕੌਣੀਆਂ ਕਿਮੇ ਸੀਗੀਆਂ –ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵੜਦੇ-ਜੂਸ ਹੀ ਜੂਸ ਚਲਦਾ ਸੀ-ਬਾਦ ਚ ਓਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰੀ ਸਬਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੱਟ-ਗੱਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਜ ਕਰਤੀ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਬੀ ਗਾਂਜਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋ ਰੈਤਾ ਵੀ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ-ਫੇਰ ਕੁਝ ਕੁ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਪਾ ਦਿਤਾ-ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਨਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਓਦਰ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਬਜੀ ਬੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਬੇ-ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਖਾਧੀ ਫੇਰ ਸੁੱਟੀ, ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਜੱਗ ਕੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਠਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ-ਪਿਆ 2 ਕਸ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੋਸਤ ਆਉਣੋ ਹਟ ਗਏ, ਗਵਾਂਡੀ ਬੋਲਣ ਨਾ, ਘੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਈ, ਉਹ ਬੀ ਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ-ਫੇਰ ਕੁਝ ਕੁ ਪਿੰਨੀਆਂ ਚ ਗਾਜਰਾਂ ਸੁਟੀਆਂ, ਬਈ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲਊ-ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਿਚ ਗਾਂਜਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਤੀਆਂ-ਕਹਿੰਦੇ- ਪਾਪਾ ਘਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਰ ਬਿਜਨਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੋ-

No comments: