ਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ……… ਗੀਤ / ਮਲਕੀਅਤ "ਸੁਹਲ"


ਗ਼ਮ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ,
ਰੱਬ  ਦਾ  ਸ਼ੁਕਰ   ਮਨਾਇਆ  ਹੈ ।
ਸਿਜ਼ਦੇ  ਕਰ ਕਰ  ਮੈਂ  ਨਾ  ਥੱਕੀ ,
ਜਦ  ਉਹ  ਸੁਪਨੇ  ਆਇਆ  ਹੈ ।

ਰੰਗ  ਉਹਦਾ ਸੀ  ਮੌਸਮ  ਵਰਗਾ ,
ਵਾਲ  ਸੀ  ਉਹਦੇ  ਸਾਵਣ ਜਿਹੇ ।
ਸਮਝ  ਕੋਈ ਨਾ  ਗੱਲ ਦੀ ਆਵੇ ,
ਬੋਲ   ਉਹਦੇ  ਕੁਰਲਾਵਣ  ਜਿਹੇ ।
ਘੁੱਪ  ਹਨੇਰੇ  ਡਰ  ਜਿਹਾ  ਆਵੇ ,
ਕੀ  ਉਸ   ਭੇਸ  ਵਟਾਇਆ  ਹੈ ।
ਸਿਜ਼ਦੇ  ਕਰ ਕਰ

ਕੱਚ  ਦੀਆਂ ਸੀ  ਕੰਨ '  ਮੁੰਦਰਾਂ,
'ਤੇ  ਪਾਇਆ  ਕੈਂਠਾ  ਚਾਂਦੀ ਦਾ ।
ਸਾਹੋ - ਸਾਹੀ  ਦਿਲ ਸੀ ਹੋਇਆ ,
ਜਾਨ   ਮੇਰੀ    ਘਬਰਾਂਦੀ   ਦਾ ।
ਤੁਰ  ਗਏ  ਜੋ ਮੁੜ ਨਾ  ਪਰਤਣ ,
ਗੀਤ  ਓਸ  ਇਹ  ਗਾਇਆ  ਹੈ ।
ਸਿਜ਼ਦੇ  ਕਰ ਕਰ


ਪੈਰਾਂ  ਦੇ  ਵਿਚ   ਘੁੰਗਰੀਆਂ  ਨੇ ,
ਛਣ - ਛਣ  ਕਰਕੇ  ਛਣਕਦੀਆਂ ।
ਜਿਉਂ  ਗੋਰੀ ਦੇ  ਪੈਰਾਂ  ਦੇ  ਵਿਚ ,
ਹੈਨ     ਪੰਜੇਬਾਂ    ਠਣਕਦੀਆਂ ।
ਕਾਲੇ  ਰੰਗ ਦੀ  ਬੁੱਕਲ ਦੇ  ਵਿਚ ,
ਚੰਨ   ਸੋਹਣਾ   ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ  ਹੈ ।
ਸਿਜ਼ਦੇ  ਕਰ ਕਰ

ਘੁਤ- ਘੁਤਾਣੀਆਂ  ਕਰਦਾ  ਕਰਦਾ,
ਮੂੰਹ  ਉਤੇ   ਹੱਥ   ਫੇਰ  ਗਿਆ ।
ਉਹ  ਜਾਂਦਾ  ਜਾਂਦਾ   ਨੈਣਾਂ  'ਚੋਂ ,
ਦੋ  ਕੁ   ਹੰਝੂ    ਕੇਰ    ਗਿਆ ।
ਬੁੱਲਾਂ  ਵਿਚੋਂ   ਬੋਲ ਨਾ  ਹੋਇਆ ,
ਸਾਰਾ ਈ   ਸੱਚ  ਲੁਕਾਇਆ  ਹੈ ।
ਸਿਜ਼ਦੇ  ਕਰ ਕਰ

"ਸੁਹਲ" ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ,
ਗਲ ਵਿਚ  ਬਾਹਾਂ  ਪਾਉਂਦੀ  ਰਹੀ ।
ਦੋ ਪੱਲ  ਬਹਿ  ਕੇ  ਗੱਲਾਂ  ਕਰੀਏ ,
ਪੈਰੀਂ   ਹੱਥ    ਲਗਾਉਂਦੀ  ਰਹੀ ।
ਜਦ  ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ  ਆਇਆ  ਤਾਂ ,
ਮੈਂ  ਬੂਹੇ   ਤੇਲ   ਚੁਆਇਆ ਹੈ ।
ਸਿਜ਼ਦੇ  ਕਰ ਕਰ

****

No comments: