ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ

ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ

ਨੀ ਸਈਓ ਅਸੀਂ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ।
ਜਿਨਾਂ ਪਾਕ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹੋਈਆਂ
ਸੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਠੱਗੇ।
ਕਾਲ਼ੇ ਪਟ ਨਾ ਚੜ੍ਹੈ ਸਫੈਦੀ
ਕਾਗੁ ਨਾ ਥੀਂਦੇ ਬੱਗੇ।
ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਇਨ
ਜੋ ਮਰਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ।


No comments: