ਸਾਊਥਾਲ (ਨਾਵਲ)....... ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ (ਲੰਦਨ)


ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੰਦਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਨਾਵਲ "ਸਾਊਥਾਲ" ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਾਵਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਸੰਪਾਦਕ

Post a Comment